IBE d.d.
Omogočamo kakovostno delo in bivanje ljudi

Stavbe

Omogočamo kakovostno delo in bivanje ljudi

IBE je kot družba z bogatimi izkušnjami na tehnološko zahtevnih zgradbah uveljavljena tudi pri projektiranju, tehničnem svetovanju, inženiringu in strokovnem nadzoru kompleksnih stavb javnega in zasebnega sektorja, kjer se srečujemo z načrtovanjem širokega nabora stavb, pri katerih so ključni koncepti tehnologije dejavnosti, ki se bodo odvijale v bodoči stavbi.

Sodobne stavbe so že davno presegle mejo tradicionalne enostavnosti in so pogosto izredno kompleksne, tako v arhitekturno-konstrukcijskem, kakor tudi inštalacijskem in ne nazadnje trajnostnem smislu. Tako je osnovni pogoj za doseganje visoke kakovosti, timsko delo in aktivno sodelovanje arhitektov in strokovnjakov z različnih strokovnih področij.

Stavbe, ki jih načrtujemo:

  • stavbe na področju kulture, izobraževanja, znanosti in športa,
  • stavbe na področju zdravstva in sociale,
  • stavbe javne uprave,
  • poslovne stavbe,
  • stanovanjske stavbe,
  • poslovno-trgovski centri.

Referenčni projekti

Garažna hiša Zgornja Šiška

Garažna hiša Zgornja Šiška

Garažna hiša Domel

Garažna hiša Domel

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko

Nazaj na vrh