IBE d.d.
Projekt

Projekt

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko

Naziv objekta

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko

Investitor/Naročnik

Univerza v Ljubljani

Lokacija

Ljubljana, Slovenija

Časovno obdobje

2008-2014

Velikost / Zmogljivost objekta

Bruto površina: 42.046 m2

UL FKKT in UL FRI sta vodilni instituciji na hitro razvijajočih se in široko aplikativnih znanstvenih področjih.

Osnovna izhodišča in cilji

Slovenija je kot eno ključnih razvojnih prioritet opredelila vlaganja v razvoj izobraževalne in raziskovalne infrastrukture, tudi na področju visokega šolstva. Investicija v nove prostore Univerze Ljubljana, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT) in Fakultete za računalništvo in informatiko (UL FRI) pomeni vzpostavitev pogojev za spodbujanje in oblikovanje bolj inovativnega in tehnološko naprednega gospodarstva ter odpiranje več možnosti za zaposlovanje z visoko dodano vrednostjo. S tem se krepi sodelovanje med izobraževanjem in raziskavami ter gospodarstvom.

UL FKKT in UL FRI predstavljata instituciji v okviru hitro razvijajočih se in široko aplikativnih področij znanosti. Njihovo delovanje sodi v prizadevanja za znanstvene dosežke na zelo perspektivnih področjih.

Osnovna izhodišča in cilji

Uresničevanje ciljev

V letu 2007 je bilo zemljišče pri Biotehniški fakulteti, ocenjeno kot najprimernejše za novogradnjo UL FKKT. Dodatne študije pa so odprle pot tudi odločitvi UL, da se na lokaciji na Brdu gradi skupen objekt za FKKT in FRI. Pri umeščanju objektov v prostor je bila posebna pozornost namenjena okoljski problematiki, saj predmetno zemljišče meji na območje krajinskega parka Tivoli. Izgradnja FKKT in FRI je pomenila največji projekt v zgodovini Univerze v Ljubljani, ki ga je delno sofinancira tudi Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Skupna neto površina objektov je 42.046 m2, od tega 10.516 m2  parkirišč. 

Neto površina FKKT je 24.882 m2, od tega 7.436 m2 parkirišč. Neto površina FRI je 13.177 m2 od tega 3.081 m2 parkirišč. V obeh stavbah je 8 predavalnic.

Uresničevanje ciljev

Storitve IBE

IBE je za FKKT in FRI na področju strojništva in elektrotehnike izdelal idejne rešitve, dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo ter med gradnjo sodeloval v vlogi tehničnega svetovanja in projektantskega nadzora. 

Podobni referenčni projekti:

Garažna hiša Zgornja Šiška

Garažna hiša Zgornja Šiška

Garažna hiša Domel

Garažna hiša Domel

UKC Hematologija

UKC Hematologija

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh