IBE d.d.
Projekt

Projekt

Garažna hiša Zgornja Šiška

Naziv objekta

Garažna hiša Zgornja Šiška

Investitor/Naročnik

A1, investicijsko upravljanje, d.d.

Lokacija

Ljubljana, Slovenija

Časovno obdobje

2005-2010

Velikost / Zmogljivost objekta

Bruto površina: 13.400 m2

Garažna hiša med stanovanjsko sosesko Zgornja Šiška in zahodno ljubljansko obvoznico.

Osnovna izhodišča in cilji

V fazi priprave projektnih rešitev za garažno hišo je bilo ključno izhodišče racionalna zasnova objekta, pri čemer se je ob upoštevanju veljavnega prostorskega akta, ter želja naročnika pridobilo čim več parkirnih mest oz. parkirnih boksov v nadstropjih in kleti ter obenem v pritličju tudi prostor za trgovsko-poslovno namembnost, ki omogoča veliko fleksibilnost tlorisov in izbiro različnih programov.

Osnovna izhodišča in cilji

Uresničevanje ciljev

Objekt je etažnosti K+P+3N, z možnostjo parkiranja tudi na delu strehe. AB nosilna konstrukcijska zasnova omogoča delitev posameznih konstrukcijskih rastrov na 4 parkirna mesta širine oz. tri parkirne bokse večje širine.

Zasnova objekta in fasad dosledno ločuje oba programska sklopa in tako omogoča vizualno formiranje garažnega dela in trgovskega pritličja.

Fasada objekta je glede na različno namembnost objekta ter zaradi racionalne izvedbe zasnovana kot kombinacija vidnega betona, nerjavne perforirane pločevine, ALU pločevine ter pol strukturne fasadne zasteklitve v pritličnem delu.

Uresničevanje ciljev

Izzivi in posebnosti

Za objekt je investitor razpisal vabljeni natečaj za arhitekturno rešitev objekta, na katerem je bila kot najboljša izbrana rešitev IBE.

Umestitev trgovsko-poslovnega programa v pritličju je predstavljala izziv za optimalno delovanje garaže, saj je bila potrebna popolna ločitev kletnega dela garaže od parkirnih etaž v zgornjih nadstropjih objekta.

Izzivi in posebnosti

Storitve IBE

Poleg natečajne rešitve je IBE izdelal idejni projekt z več variantami trgovsko-poslovnega programa v pritličju, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del.

Podobni referenčni projekti:

Fakulteta za strojništvo

Fakulteta za strojništvo

UKC Hematologija

UKC Hematologija

Garažna hiša Domel

Garažna hiša Domel

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh