IBE d.d.
Projekt

Projekt

Garažna hiša Domel

Naziv objekta

Garažna hiša Domel

Investitor/Naročnik

Domel, d.o.o.

Lokacija

Železniki, Slovenija

Časovno obdobje

2019-2022

Velikost / Zmogljivost objekta

Bruto površina: 2.102 m2

Garažna hiša v zelenem okolju Selške doline.

Osnovna izhodišča in cilji

Garažna hiša za osebna vozila je namenjena zaposlenim v proizvodnem kompleksu Domel, locirana je severozahodno od  proizvodnega kompleksa, na nasprotni strani regionalne ceste.

Garažna hiša ima dve etaži: pokrito pritlično parkirno etažo ter odprto parkirno etažo na strehi. Dovoz na zgornjo parkirno etažo je vzdolž severne strani objekta, po enosmerni rampi. Peš dostopi so urejeni ob SV in JZ fasadi preko utrjenih površin, ki sledijo terenu.

Konstrukcijska zasnova objekta je stenasto-skeletna, armirano-betonska konstrukcija. Zaradi strmega terena je objekt na severni strani v celoti vkopan.

Osnovna izhodišča in cilji

Uresničevanje ciljev

Ključno izhodišče pri zasnovi objekta je bila subtilna umestitev garaže v zeleno stanovanjsko območje pod hribom. Stavba je oblikovana na način, da z ozelenitvijo fasadnih elementov na glavni cestni fasadi prostorsko ne izstopa.

Zahtevna lokacija ob vznožju hriba je obenem pogojevala tako zasnovo parkirišč, kot tudi dodatno potrebne protierozijske ukrepe.

Uresničevanje ciljev

Storitve IBE

IBE je za garažno hišo Domel izdelal več idejnih rešitev, dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo ter med gradnjo sodeloval v vlogi tehničnega svetovanja in projektantskega nadzora.

Podobni referenčni projekti:

Garažna hiša Zgornja Šiška

Garažna hiša Zgornja Šiška

UKC Hematologija

UKC Hematologija

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh