IBE d.d.
Projekt

Projekt

UKC Hematologija

Naziv objekta

Ureditev in oprema prostorov Kliničnega oddelka za hematologijo

Investitor/Naročnik

Univerzitetni klinični center Ljubljana

Lokacija

Ljubljana, Slovenija

Časovno obdobje

2010-2013

Velikost / Zmogljivost objekta

Bruto površina: 2.375 m2

Klinični oddelek za hematološke bolnike ter bolnike po presaditvi krvotvornih matičnih celic.

Osnovna izhodišča in cilji

V obstoječih prostorih UKC Ljubljana se je uredil sodoben klinični oddelek za hematološke bolezni in za presajanje krvotvornih matičnih celic, kateri ustreza zahtevam sodobnih predpisov in standardov.

Osnovna izhodišča in cilji

Uresničevanje ciljev

V pritličju obstoječega objekta UKC Ljubljana so se uredili novi bolniški prostori za potrebe KO za hematologijo s prostori za bolnike, ki ustrezajo sodobnim standardom za zdravljenje ter s posebnimi sistemi za izolacijo in filtracijo zraka v sobah.

Projektirani in izvedeni so bili prostori za aseptične kirurške posege, intenzivna terapija, 10 enoposteljnih bolniških sob za presajanje krvotvornih matičnih celic, 7 eno in dvoposteljnih bolniških sob za kemoterapije, hospitalni oddelek z 12 posteljami, prostori za osebje, pripadajoči servisni, skupni in tehnični prostori ter dve novi strojnici s sistemi za kontrolirano prezračevanje bolniških sob.

Uresničevanje ciljev

Izzivi in posebnosti

V obstoječi objekt UKC Ljubljana je bil umeščen program, ki je tehnološko in prostorsko presegal razpoložljive zmožnosti obstoječega objekta, hkrati pa niso bili dovoljeni posegi v drugih delih objekta, ki niso bili predmet projekta.

Glede na navedeno so bile v fazi projekta skrbno preučene in pri izvedbi implementirane vrste inovativnih tehničnih rešitev, ki so omogočile umestitev tehnološko in prostorsko izjemno zahtevnega programa.

Istočasno so bile upoštevane tudi avtorske pravice in arhitektura obstoječega objekta DTS avtorja prof. dr. Stanka Kristla.

Storitve IBE

IBE je izdelal idejni projekt, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del za celotni oddelek ter idejne zasnove in projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za dele projekta, za katere je bilo potrebno pridobiti gradbeno dovoljene (prezračevalni sistem z dvema novima strojnicama).

Med gradnjo je IBE sodeloval v vlogi tehničnega svetovanja in projektantskega nadzora.

Podobni referenčni projekti:

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko

Garažna hiša Domel

Garažna hiša Domel

Garažna hiša Zgornja Šiška

Garažna hiša Zgornja Šiška

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh