IBE d.d.
Pospešujemo mobilnost in povezljivost

Infrastruktura

Pospešujemo mobilnost in povezljivost

Načrtovanje infrastrukture za jutrišnji dan

Vključeni smo v izgradnjo cestnega in železniškega programa Republike Slovenije, kjer naši projekti obsegajo inštalacije v predorih, cestninske postaje, napajalne postaje ter križanja avtocest in železnic z energetskimi vodi.

Dejavnosti se ne omejujejo le na cestno in železniško infrastrukturo. Aktivno smo vključeni tudi v študije ogrevanja mest in projektiranje vročevodnih in plinskih omrežij. Plinovodi predstavljajo pomemben delež dela na področju infrastrukture.

Strokovno znanje na področju infrastrukture uporabljamo pri izgradnji različnih objektov, med drugim:

  • avtocestnih in železniških predorov,
  • infrastrukturnih objektov ob avtocestah,
  • napajalnih postaj in sistemov vodenja za električno vleko železnic,
  • vročevodnih omrežij,
  • magistralnih plinovodov, kompresorskih in merilno-reducirnih postaj,
  • distribucijskih plinovodnih omrežij.

Zavezani smo k izboljšanju infrastrukture Slovenije in zagotavljanju kakovostnih storitev naročnikom.

Cestna in železniška infrastruktura

Program novogradenj in rekonstrukcij cestne ter železniške infrastrukture je ključno področje v gospodarski politiki vsake države. Objekti s tega področja so zahtevni tako s tehnološkega vidika, definiranega s predpisi in standardi, kot tudi z vidika umeščanja v prostor. Tovrstni projekti so izrazito interdisciplinarni in zahtevajo povezovanje specializiranih podjetij z različnih področij.

Na področju cestne in železniške infrastrukture smo specializirani v projektiranju in svetovanju na sledečih strokovnih področjih:

  • električne in strojne inštalacije ter oprema v predorih, galerijah in pokritih vkopih,
  • napajalni sistemi železniške mreže,
  • sistemi vodenja in nadzora,
  • novogradnja, prestavitev in zaščita novih in obstoječih vodov komunalne infrastrukture.
Cestna in železniška infrastruktura

Plinovodna omrežja

Zemeljski plin, pridobljen iz razkroja organskih snovi, je energijsko učinkovito in najčistejše fosilno gorivo z minimalno emisijo CO2 pri izgorevanju.

Stisnjen zemeljski plin in utekočinjen zemeljski plin sta vsestransko uporabna v industriji, v gospodinjstvih, za proizvodnjo toplotne in električne energije, v soproizvodnji električne in toplotne energije in kot pogonsko gorivo v transportu.

Zemeljski plin se v plinastem stanju transportira po plinovodih.

Naš pomemben tržni segment predstavljajo storitve na področju načrtovanja, izgradnje in širitve slovenske plinovodne infrastrukture, tako na področju prenosnih plinovodov kot tudi na področju distribucijskih mrež zemeljskega plina.

Za potrebe vsakega konkretnega projekta na področju plinovodov v podjetju sestavimo tim strokovnjakov strojne stroke, v katerega redno vključujemo specialiste drugih strok, predvsem gradbene in elektro inženirje.

Plinovodna omrežja

Referenčni projekti

Železniški predor Pekel

Železniški predor Pekel

Prenosni in distribucijski plinovodi

Prenosni in distribucijski plinovodi

Kompresorska postaja Kidričevo

Kompresorska postaja Kidričevo

Nazaj na vrh