IBE d.d.
Projekt

Projekt

Železniški predor Pekel

Naziv objekta

Železniški predor Pekel

Investitor/Naročnik

RS, Ministrstvo za infrastrukturo

Lokacija

Maribor, Slovenija

Časovno obdobje

2017-2023

Velikost / Zmogljivost objekta

Dolžina: 1.530 m

Izgradnja novega predora Pekel, v sklopu nadgradnje železniške proge Maribor – Šentilj, obsega celovite izboljšave, vključno z večjo varnostjo, hitrostjo in učinkovitostjo železniškega prometa.

Osnovna izhodišča in cilji

V sklopu nadgradnje železniške proge Maribor - Šentilj je bil zgrajen nov predor Pekel. Izgradnja novega predora na predmetni progi je skupaj z drugimi posegi na progi omogočila:

 • modernizacijo in obnovo proge v skladu z evropskimi standardi,
 • povečanje kategorije proge s C3 na D4 (22,5 t/os),
 • povečanje stopnje varnosti prometa,
 • povečanje prepustne zmogljivosti proge iz 68 na 84 vlakov/dan,
 • povečanje prevozne zmogljivosti proge iz 3,9 na 8,1 milijona neto ton/leto,
 • skrajšanje časa potovanja,
 • povečanje hitrosti na do 120 km/h,
 • učinkovitejše vodenje prometa,
 • zmanjšanje hrupa,
 • optimalno odvijanje prometa vlakov.


Predor Pekel je dvotirni enocevni železniški predor in je za predorom Karavanke, drugi moderno urejen železniški predor v Sloveniji.  

Osnovna izhodišča in cilji

Storitve IBE

IBE je v BIM tehnologiji izdelal PGD in PZI dokumentacijo elektro-strojne opreme (ESO) predora skladno z zahtevami Uredbe komisije EU št. 1303/2014 o tehnični specifikaciji za interoperabilnost v zvezi z varnostjo v železniških predorih železniškega sistema Evropske unije v obsegu:

 • Oskrba predora z električno energijo za splošno napajanje ter varnostne sisteme predora, vključno s transformatorsko postajo in diesel-elektro agregatom za nadomestno napajanje.
 • Splošna in varnostna razsvetljava v predoru, ubežnem rovu, vseh nišah, pogonski centrali in na reševalnih platojih, vtičniška gnezda za priklop opreme reševalnih služb.
 • Krmilno nadzorni sistem ter varnostni sistemi predora
 • Prezračevanje reševalnega rova s sistemom nadtlaka in zračne zapore (air-lock) za preprečevanje vdora dima in toplote v reševalni rov za zagotavljanje varne evakuacije, sistemi prezračevanja, ogrevanja in klimatizacije vseh tehničnih prostorov.
 • Sistem požarne vode z vodohranom ter hidranti.
Storitve IBE

Avtorji fotografij: Direkcija RS za infrastrukturo in IBE d.d.

Vir podatkov in fotografij: spletna stran Krajšamo razdalje (krajsamorazdalje.si)

Podobni referenčni projekti:

Kompresorska postaja Kidričevo

Kompresorska postaja Kidričevo

Kompresorska postaja Ajdovščina

Kompresorska postaja Ajdovščina

Prenosni in distribucijski plinovodi

Prenosni in distribucijski plinovodi

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh