IBE d.d.

Projekti

Od raziskav, izdelave investicijske in projektne dokumentacije do gradbenega nadzora, inženiringa ter predaje objekta naročniku.

Železniški predor Pekel

Železniški predor Pekel

Prenosni in distribucijski plinovodi

Prenosni in distribucijski plinovodi

Kompresorska postaja Ajdovščina

Kompresorska postaja Ajdovščina

Kompresorska postaja Kidričevo

Kompresorska postaja Kidričevo

Nazaj na vrh