IBE d.d.
Projekt

Projekt

Kompresorska postaja Kidričevo

Naziv objekta

Kompresorska postaja Kidričevo

Investitor/Naročnik

Plinovodi d.o.o.

Lokacija

Kidričevo, Slovenija

Časovno obdobje

1998-2001

Velikost / Zmogljivost objekta

Inštalirana moč: 3 x 4,30 MW, vhodni tlak zemeljskega plina: 24 bar, izhodni tlak kompresorske postaje: 50 bar, pretok zemeljskega plina: 540.000 Sm3/h

Kompresorska postaja Kidričevo je ključni element nemotene oskrbe in prenosa zemeljskega plina na območju Slovenije.

Osnovna izhodišča in cilji

Kompresorji za prenos zemeljskega plina se napajajo s plinsko turbino v odprtem ciklu obratovanja z močjo 4,30 MW. Kapaciteta KP Kidričevo je 540.000 Nm3/h pri načrtovanem tlaku 50bar(n). KP Kidričevo omogoča dvosmerni prenos zemeljskega plina v smer proti Avstriji ter v smer Hrvaške. Objekt zadovoljuje potrebe po oskrbi z zemeljskim plinom v industriji in energetskih objektih za proizvodnjo električne energije. Izvedena je popolna avtomatizacija postaje in obratovanje brez posadke ter omogočanje daljinskega vodenja celotne postaje iz dispečerskega centra družbe Plinovodi.

KP Kidričevo je prva kompresorska postaja zemeljskega plina v Sloveniji, ki jo je projektirala družba IBE d.d.

Osnovna izhodišča in cilji

Storitve IBE

IBE je izdelal idejno zasnovo, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del.

Med gradnjo je IBE sodeloval v vlogi tehničnega svetovanja in projektantskega nadzora.

Podobni referenčni projekti:

Kompresorska postaja Ajdovščina

Kompresorska postaja Ajdovščina

Prenosni in distribucijski plinovodi

Prenosni in distribucijski plinovodi

Železniški predor Pekel

Železniški predor Pekel

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh