IBE d.d.
Projekt

Projekt

Proizvodno skladiščni objekt Frapak

Naziv objekta

Proizvodno skladiščni objekt FRAPAK

Investitor/Naročnik

FRAPAK Beheer B.V., Nizozemska

Lokacija

PC Komenda, Slovenija

Časovno obdobje

2018-2020

Velikost / Zmogljivost objekta

Bruto površina: 7.876 m2

Proizvodno skladiščni objekt je namenjen celovitemu procesu proizvodnje, skladiščenja in distribucije plastične embalaže.

Osnovna izhodišča in cilji

Proizvodno skladiščni objekt Frapak v poslovno proizvodni coni Komenda je namenjen za potrebe mednarodnega proizvajalca in distributerja plastične embalaže iz materialov HDPE, PP in PET, kot so npr. plastenke, plastični kozarci, zapirala in sesalke za kozmetično, živilsko, kemično in farmacevtsko industrijo.

Objekt kot celota je oblikovan po enotnih oblikovalskih izhodiščih, z vizualnim poudarkom na severnem delu objekta, kjer je glavni vhod v objekt.

Zunanje površine okoli objekta so deloma namenjene utrjenim manipulacijskim in parkirnim površinam, ter  deloma zelenim površinam. 

Osnovna izhodišča in cilji

Uresničevanje ciljev

Objekt je sestavljen iz štirih konstrukcijsko samostojnih ter funkcionalno povezanih delov, različnih namembnosti:

Visokoregalno skladišče

Enoetažni del objekta, jeklene nosilne konstrukcije, višine 24,5 m, ki je namenjen skladiščenju surovin in končnih izdelkov.

Proizvodna hala

Osrednji enoetažni del objekta, jeklene nosilne konstrukcije, ki je namenjen proizvodnji plastične embalaže. V medstropovju poteka razvod strojnih, električnih, telekomunikacijskih instalacij ter cevi za distribucijo termoplastičnih granulatov do posamezne proizvodne naprave. Proizvodni prostori so izvedeni zrakotesno, da se v njih lahko vzdržuje nadtlak, s čimer je zagotovljena boljša čistost proizvodnih prostorov.

Pomožni tehnični prostori

Enoetažni del objekta, AB nosilne konstrukcije, ki je namenjen pripravi materiala ter tehničnim prostorom objekta.

Splošni in servisni prostori proizvodnje

Dvoetažni del objekta, AB nosilne konstrukcije, ki je namenjen pisarnam in servisnim prostorom objekta.

Izzivi in posebnosti

V procesu ogrevanja objekta se izkorišča celovit pristop, ki vključuje izrabo odpadne toplote iz proizvodnih procesov ter plitvo geotermalno energijo iz vodonosnika. 

Tovrstna integracija različnih virov energije zmanjšuje odvisnost od tradicionalnih virov energije in s tem prispeva k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter obenem spodbuja trajnostno rabo energije. 

Izzivi in posebnosti

Storitve IBE

IBE je izdelal idejno zasnovo, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del.

Med gradnjo je IBE sodeloval v vlogi tehničnega svetovanja in projektantskega nadzora.

Podobni referenčni projekti:

Proizvodnja farmacevtskih izdelkov

Proizvodnja farmacevtskih izdelkov

Metal Ravne Kovačnica

Metal Ravne Kovačnica

Livarna Akrapovič

Livarna Akrapovič

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh