IBE d.d.
Projekt

Projekt

Hidroelektrarna Boštanj

Naziv objekta

Hidroelektrarna Boštanj

Investitor/Naročnik

Holding slovenske elektrarne d.o.o., Infra izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.

Lokacija

Boštanj, Slovenija

Časovno obdobje

2002-2007

Velikost / Zmogljivost objekta

Nazivna moč: 32,5 MW; instalirana moč: 3 x 14,67 MW/ 3 x 14,5 MVA

HE Boštanj je druga hidroelektrarna v verigi šestih hidroelektrarn na spodnji Savi.

Splošno

HE Boštanj z nazivno močjo 32.5MW je druga v verigi šestih hidroelektraren na spodnji Savi. Zasnova je kot akumulacijsko pretočni tip hidroelektrarne s tremi dvojno reguliranimi horizontalnimi cevnimi Kaplanovim turbinami in 5 prelivnimi polji.

Nazivni pretok elektrarne 500 m³/s in padec 7.47 m omogoča izkoriščanje potenciala vode akumulacijskega bazena volumna 8.000.000 m³ za letno proizvodnjo 109 GWh električne energije iz naravnega obnovljivega vira, kar je ključnega pomena za trajnostno naravnanost energetskega sistema.

S proizvedeno električno energijo, lahko oskrbi cca. 28.700 gospodinjstev.

Splošno

Storitve IBE

V sklopu storitev je IBE za naročnika izdelal:

  • idejni projekt,
  • investicijski program,
  • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • projekt za razpis,
  • projekt za izvedbo in
  • projekt izvedenih del

Podobni referenčni projekti:

Hidroelektrarna Arto-Blanca

Hidroelektrarna Arto-Blanca

NEK - Utrjena zgradba BB2

NEK - Utrjena zgradba BB2

Daljnovod Cirkovce - Pince

Daljnovod Cirkovce - Pince

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh