IBE d.d.
Projekt

Projekt

RTP Kobarid

Naziv objekta

RTP Kobarid

Investitor/Naročnik

SODO

Lokacija

Kobarid, Slovenija

Časovno obdobje

2016-2020

Velikost / Zmogljivost objekta

Napetostni nivoji: 110/35/20kV

Transformatorska postaja Kobarid izboljšuje električno infrastrukturo v zgornjem Posočju.

Osnovna izhodišča in cilji

Transformatorska postaja RTP 110/35/20 kV Kobarid je zgrajena z namenom izboljšanja napetostnih razmer za končne uporabnike v Zgornjem Posočju, ki vključujejo razbremenitev obstoječih postaj, povečanje zmogljivosti odjema na 20 kV nivoju, posodobitev dotrajane opreme, zmanjšanje napetostnih upadov in boljšo regulacijo napetosti ter usmeritev energije proti Bovcu.

Osnovna izhodišča in cilji

Ustvarjanje rešitev

Transformatorska postaja RTP 110/35/20 kV Kobarid je namenjena distribuciji električne energije na širšem elektroenergetskem področju Kobarida z okolico. V RTP Kobarid  se energija transformirana iz 110 kV na 35 in 20 kV nivo. 20 kV odvodi napajajo distribucijske transformatorske postaje TP 20/0,4 kV, 35 kV odvodi pa distribucijske transformatorske postaje TP 35/20kV v okolici Bovca.

Ustvarjanje rešitev

Izzivi in posebnosti

Lokacija v varovanem naravnem okolju, ob reki je prestavljala enega od ključnih izzivov pri umeščanju objekta v prostor, kar je bilo domiselno izvedeno z zunanjo podobo objekta, ki vključuje pasove aluminijaste pločevine različnih širin, obarvane v patinirano zeleno, s čimer objekt tako estetsko dopolnjuje okolico, kot tudi diskretno odraža barvno paleto reke Soče ter nenazadnje ohranja harmonijo med objektom in naravnim okoljem.  

Izzivi in posebnosti

Storitve IBE

IBE je izdelal idejno zasnovo, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, dokumentacijo za razpis, projekt za izvedbo in projekt izvedenih del.

Med gradnjo je IBE sodeloval v vlogi tehničnega svetovanja in projektantskega nadzora.

Projekti s področja Energetike

RTP Litostroj

RTP Litostroj

Hidroelektrarna Moste

Hidroelektrarna Moste

Daljnovod Cirkovce - Pince

Daljnovod Cirkovce - Pince

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh