IBE d.d.
Projekt

Projekt

NEK - Utrjena zgradba BB2

Naziv objekta

NEK - Utrjena zgradba BB2

Investitor/Naročnik

NEK d.o.o.

Lokacija

Krško, Slovenija

Časovno obdobje

2017-2022

Velikost / Zmogljivost objekta

Bruto površina: 3.808 m2

Z izgradnjo bunkerske zgradbe 2 so zagotovljeni varnostni sistemi za blažitev izvenprojektnih nesreč.

Osnovna izhodišča in cilji

Z izvedbo objekta BB2 je zagotovljeno obvladovanje nesreč s povečanimi projektnimi zahtevami vključno z zagotavljanjem celovitosti zadrževalnega hrama v primeru taljenja sredice.

Osrednji objekt realizacije vseh tehničnih rešitev varnostne nadgradnje NEK je nova utrjena varnostna zgradba 2 (BB2), v kateri so umeščeni varnostni sistemi za blažitev izvenprojektnih nesreč. Projekt BB2 vsebuje projekt zgradbe (BB2) ter povezave različnih novih sistemov znotraj BB2 do obstoječih sistemov, zgradb in komponent.

Osnovna izhodišča in cilji

Uresničevanje ciljev

Projekt BB2 podrobneje zaobjemajo naslednji glavni sklopi:

  • Zgradba BB2 s pomožnimi sistemi
  • Alternativni sistem za varnostno vbrizgavanje (ASI)
  • Alternativni sistem pomožne napajalne vode (AAF)
  • Varnostno električno napajanje BB2 zgradbe

V zgradbo dimenzije 38 m x 32 m, ki Izpolnjuje najvišje standarde varnosti in odpornosti proti zunanjim vplivom (potresna, poplavna varnost) oz. izrednim dogodkom (npr. padec letala) je vgrajenih kar 3.500 m3 betona in 380 ton armature.

V zgradbi sta rezervoar borirane in navadne vode s pripadajočimi črpalkami za vbrizgavanje vode v reaktor in oba uparjalnika.

Uresničevanje ciljev

Storitve IBE

  • IBE je kot projektant od samega začetka projekta sodeloval pri izdelavi vseh faz projektne dokumentacije, od strokovnih podlag, idejne zasnove, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, pa vse do dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki je bila osnova za pričetek izvedbenih del, ki so se zaključila z izdelano projektno dokumentacijo izvedenih del (PID).
  • Poleg zgoraj navedenega, je IBE skupaj s partnerji, skladno z internimi postopki naročnika, izdelal dokumentacijo DMP (design modification package) in TOP (turnover package) za 4 projektne modifikacije elektrarne, v fazi izvedbe pa nudil podporo izvajalcem in pripravo dokumentacije FDCR (field design change request).

Podobni referenčni projekti:

RTP Divača

RTP Divača

Termoelektrarna Brestanica

Termoelektrarna Brestanica

Hidroelektrarna Boštanj

Hidroelektrarna Boštanj

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh