IBE d.d.
Projekt

Projekt

Hidroelektrarna Piva

Naziv objekta

Hidroelektrarna Piva

Investitor/Naročnik

EPCG

Lokacija

Mratinje, Črna Gora

Časovno obdobje

1961-79/2018-22

Velikost / Zmogljivost objekta

Nazivna moč: 342 MW; inštalirana moč: 3 x 114 MW/ 3 x 120 MVA

Akumulacijska HE Piva, z impozantno betonsko ločno pregrado visoko 220 metrov, spada med najvišje jezove v Evropi.

Splošno

Čeprav se je med projektiranjem prvotni koncept delno spremenil, je bistvo izvirne ideje ostalo nespremenjeno: iskanje optimalne lokacije za čelno akumulacijo v dolini reke Pive z namenom izravnave energetskega potenciala dolovodnih elektrarn na reki Drini.

Betonska ločna pregrada dolžine 270m in višine 220m je s svojo impozantno postavitvijo v kanjonu reke Pive oblikovala akumulacijo velikosti kar 824.000.000 m³. S padcem 200 metrov in 3 vertikalnimi Francis turbinami skupne inštalirane moči 342 MW, ki se nahajajo v podzemni strojnici, ta hidroenergetski velikan letno proizvede 860 GWh električne energije iz obnovljivega in trajnostnega vira. S tem dosežkom se ne le izkazuje kot ključni igralec v energetski krajini, temveč tudi kot zgled trajnostnega izkoriščanja naravnih virov za proizvodnjo električne energije.

Splošno

Storitve IBE

V sklopu projektiranja objekta (1961-1979) je IBE za naročnika izvedel naslednje storitve:

 • Osnovni energetski projekt reke Pive,
 • Investicijsko dokumentacijo,
 • Idejni projekt gradbene, elektro in strojne stroke za:
  • ločno betonsko pregrado,
  • podzemno strojnico,
  • dovodne in odvodne tunele,
 • Gradbeni del glavnega projekta za vse podzemne objekte in preusmerjanje reke Pive v času gradnje. Elektro-strojni del glavnega projekta pa je bil izdelan skupaj z ostalimi projektanti

V letu 2016 smo v sklopu nadgradnje in posodobitve objekta izvedli:  

 • izdelavo BIM modela podzemne strojnice in dostopnih tunelov,
 • projekt posodobitve elektro-strojne opreme s pripadajočimi gradbenimi deli,
 • celostno prenova komandne sobe.


Podobni referenčni projekti:

NEK - Utrjena zgradba BB2

NEK - Utrjena zgradba BB2

RTP Divača

RTP Divača

Termoelektrarna Brestanica

Termoelektrarna Brestanica

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh