IBE d.d.
Projekt

Projekt

Nuklearna elektrarna Krško

Naziv objekta

Nuklearna elektrarna Krško

Investitor/Naročnik

NEK d.o.o.

Lokacija

Krško, Slovenija

Časovno obdobje

1983 -

Velikost / Zmogljivost objekta

Nazivna moč: 727 MW

Nuklearna elektrarna Krško je ključna pri zagotavljanju stabilne proizvodnje električne energije v Sloveniji, pri čemer je varnost obratovanja njena najvišja prioriteta.

Splošno

Nuklearna elektrarna Krško, ki je začela komercialno obratovati leta 1983, predstavlja edino jedrsko elektrarno v Sloveniji. S svojim tlačnovodnim reaktorjem največje moči 727 MW prispeva 696 MW električne energije v omrežje. Varnost obratovanja je postavljena kot prva in najvišja prioriteta, kar je nedvomno ključno za delovanje elektrarne. Nuklearna elektrarna Krško ima pomemben vpliv na energetsko pokritost, saj zadovoljuje delež potrebe po električni energiji v Sloveniji in na Hrvaškem. Nuklearna elektrarna Krško zagotavlja stabilno proizvodnjo nizkoogljične električne energije za zanesljivo oskrbo potrošnikov.

Splošno

Storitve IBE

Za doseganje impresivnih obratovalnih rezultatov so nenehno potrebne premišljene posodobitve opreme ter procesov. 

IBE je s svojimi storitvami prisoten že od samega začetka izgradnje NEK. V vseh letih obratovanja pa je za naročnika izdelal vrsto dokumentacije DMP (design modification package) in TOP (turnover package) za projektne modifikacije elektrarne, v fazi implementacije projektnih sprememb pa nudil podporo izvajalcem in pripravo dokumentacije FDCR (field design change request).

Poleg izdelave dokumentacije projektnih sprememb je IBE odigral vodilno vlogo zunanjih strokovnjakov pri pripravi dokumentacije za podaljšanje življenjske dobe NEK iz 40 na 60 let, kar bo omogočalo obratovanje NEK do leta 2063. 

Za podaljšanje življenjske dobe je bila izdelana presoja vplivov na okolje, v procesu odobravanja podaljšanja življenjske dobe, pa so bili opravljeni tudi čezmejni posveti z vsemi 4 sosedami in Nemčijo.

Storitve IBE

Podobni referenčni projekti:

Hidroelektrarna Moste

Hidroelektrarna Moste

Termoelektrarna Brestanica

Termoelektrarna Brestanica

Hidroelektrarna Brežice

Hidroelektrarna Brežice

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh