IBE d.d.
Projekt

Projekt

Hidroelektrarna Arto-Blanca

Naziv objekta

Hidroelektrarna Blanca

Investitor/Naročnik

Hidroelektrarne Na Spodnji Savi, d.o.o., Holding slovenske elektrarne d.o.o.

Lokacija

Arto, Blanca, Slovenija

Časovno obdobje

2003-2009

Velikost / Zmogljivost objekta

Nazivna moč: 39,12 MW; inštalirana moč: 3 x 17,15 MW/ 3 x 16,5 MVA

Na HE Arto-Blanca je bil izveden prvi prehod za vodne organizme na spodnji Savi.

Splošno

Hidroelektrarna Arto-Blanca, z nazivno močjo 39.12 MW, predstavlja tretjo stopnjo v nizu šestih hidroelektrarn, ki so zasnovane na odseku spodnje Save. Njena zasnova temelji na akumulacijsko pretočnem tipu, opremljene s tremi dvojno reguliranimi vertikalnimi Kaplanovimi turbinami in petimi prelivnimi polji.

Z nazivnim pretokom 500 m³/s in padcem 9.29 metrov ima elektrarna sposobnost izkoriščanja potenciala vode iz akumulacijskega bazena s prostornino 9.950.000 m³. Ta kombinacija omogoča letno proizvodnjo 148 GWh električne energije iz obnovljivega vira, kar izpostavlja ključno vlogo elektrarne v trajnostno naravnanem energetskem sistemu.

S proizvedeno električno energijo, lahko oskrbi 36.843 gospodinjstev

Splošno

Ekologija in okolje

V prizadevanju za zagotavljanje trajnostnega ravnotežja in minimalnega vpliva hidroelektrarne na naravo in ekosistem reke, je bil na desnem bregu Save, ob jezovni zgradbi, izveden prehod za vodne organizme v skupni dolžini 680 m. Sestavljata ga dva odseka, vtočni tehnični prekatni odsek, ki je sestavljen iz 2 vtočnih objektov in 29 montažnih armirano-betonskih elementov v dolžini 110 m ter sonaravni odsek v dolžini 570 m.

Ekologija in okolje

Storitve IBE

V sklopu storitev je IBE za naročnika izdelal:

  • Idejni projekt,
  • investicijski program,
  • projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
  • projekt za razpis,
  • projekt za izvedbo in
  • projekt izvedenih del

Podobni referenčni projekti:

NEK - Suho skladišče izrabljenega goriva

NEK - Suho skladišče izrabljenega goriva

NEK - Utrjena zgradba BB2

NEK - Utrjena zgradba BB2

Hidroelektrarna Boštanj

Hidroelektrarna Boštanj

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh