IBE d.d.
Projekt

Projekt

Termoelektrarna Brestanica

Naziv objekta

Termoelektrarna Brestanica

Investitor/Naročnik

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Lokacija

Brestanica, Slovenija

Časovno obdobje

1972-2021

Velikost / Zmogljivost objekta

Instalirana moč: PB 1, 2 in 3: 3 x 23 MWel; PB 4 in 5: 2 x 114 MWel; PB 6 in 7: 1 x 53 MWel in 1 x 56 MWel

TE Brestanica je v dolini med Savo in Bohorjem prisotna že od leta 1943.

Splošno

Zgodovina proizvodnje elektrike na osnovi premoga na lokaciji TE Brestanica sega v leto 1943. Sredi sedemdesetih let pa je z opustitvijo premoga in izgradnjo blokov 1, 2 in 3 TE Brestanica postala prva kombinirana plinsko parna elektrarna na območju tedanje države. Za gorivo je sprva uporabljala kurilno olje in primarni bencin. Tak tip proizvodnje, takrat edinstven v Evropi, je bil uveden zaradi potreb po konični energiji in primarno zaradi varnega in zanesljivega obratovanja NE Krško.

Splošno

Z izgradnjo blokov 4 in 5 je TE Brestanica, z dodatnimi zmogljivostmi, posegla na področje zagotavljanja ključnih sistemskih storitev v EES Slovenije. Zmogljivost teh storitev je kasneje še povečana z izgradnjo blokov 6 in 7. TE Brestanica  s plinskimi bloki skupne moči 350 MW zagotavlja:

  • terciarno regulacijo frekvence v primeru izpada večjih enot,
  • zagon agregatov brez zunanjega napajanja in možnosti vzpostavljanja omrežja  v primeru razpada elektroenergetskega sistema,
  • posredno s tem stabilno obratovanje NE Krško v primeru motenj v nacionalnem energetskem sistemu.

Izzivi in posebnosti

Tehnološka oprema je izbrana in prilagojena predvideni vlogi v sistemu. Sedanje enote lahko zaradi večje fleksibilnosti in zanesljivosti obratujejo z dvema vrstama goriva, ekstra lahkim kurilnim oljem in zemeljskim plinom.

TE Brestanica je pridobila gradbeno dovoljenje tudi za naslednja bloka 8 in 9, pred končno odločitvijo o gradnji pa se namesto plinske turbine preverjajo tudi možnosti in prednosti uporabe drugih tehnologij.

Izzivi in posebnosti

Storitve IBE

IBE je v zadnjih 50 letih intenzivno sodeloval z naročnikom pri postavitvi proizvodnih in ostalih objektov, od zasnov do izvedbene dokumentacije. Posamezni projekti so bili s strani IBE tudi izvedeni.

1972–1975

Postavitev plinskih blokov PB 1-3 moči 3 x 23 MW s kotli utilizatorji in vključitvijo TA1 in TA2 v prvi plinsko-parni proces v takratni Jugoslaviji.

IBE je izdelal celotno projektno dokumentacijo, svetoval naročniku, nadzoroval gradnjo, montažo, zagone in poizkusno obratovanje.

1996–2000

Izdelava projektne dokumentacije za postavitev novih plinskih blokov PB 4 in 5,  moči 2 x 114 MW v odprtem ciklu.

2009

Izdelava projektne dokumentacije za postavitev novega 110 kV GIS stikališča.

2013

Izdelava projektne dokumentacije in izvedba rekonstrukcije črpališča na potoku z izgradnjo cevovoda in novega črpališča požarne vode.

2016-2018

Izdelava projektne dokumentacije za postavitev novega plinskega bloka PB 6, moči 53 MW,  v odprtem ciklu.

2016

Izdelava projektne dokumentacije in prenova rezervoarjev za tekoče gorivo in prenova AC pretakališča.

2019 - 2021

Izdelava projektne dokumentacije za postavitev novega plinskega bloka PB7, moči 56 MW,  v odprtem ciklu.

Podobni referenčni projekti:

Hidroelektrarna Boštanj

Hidroelektrarna Boštanj

RTP Kobarid

RTP Kobarid

Daljnovod Cirkovce - Pince

Daljnovod Cirkovce - Pince

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh