IBE d.d.
Projekt

Projekt

NEK - Suho skladišče izrabljenega goriva

Naziv objekta

NEK - Suho skladišče izrabljenega goriva

Investitor/Naročnik

NEK d.o.o.

Lokacija

Krško, Slovenija

Časovno obdobje

2017-2023

Velikost / Zmogljivost objekta

Skladiščenje 2.600 gorivnih elementov

Z izgradnjo zgradbe suhega skladišča se zagotavlja bolj varen in popolnoma pasiven način skladiščenja izrabljenega jedrskega goriva.

Osnovna izhodišča in cilji

V zgradbi bo zagotovljeno skladiščenje 2600 gorivnih elementov v 70-ih zabojnikih HI-STORM.

Analiza možnih izboljšav pri skladiščenju jedrskega goriva je bila del odziva jedrske industrije in upravnih organov na nesrečo v Fukushimi. Iz zaključkov analiz in odločb Uprave RS za jedrsko varnost, sledi, da je zaradi novih varnostnih zahtev in podaljšanja obratovalne dobe NEK do leta 2043 uvedba suhega skladiščenja izrabljenega goriva (IG) pomembna varnostna nadgradnja.

Pri tovrstnem skladiščenju za delovanje ne potrebujemo nobene naprave, sistema ali energenta, saj deluje pasivno. Uvedba tehnologije suhega skladiščenja izrabljenega goriva pomeni varnejši način skladiščenja IG pod enakimi okolijskimi in radiološkimi pogoji, kot so navedeni v obstoječem obratovalnem dovoljenju.

Osnovna izhodišča in cilji

Uresničevanje ciljev

Suho skladiščenje je v svetu priznano kot najbolj varna in razširjena tehnološka rešitev začasnega skladiščenja IG. Suho skladiščenje namreč deluje popolnoma pasivno.

Poleg pasivnega načina hlajenja, boljše sevalne varnosti in robustnosti, ima suho skladiščenje IG tudi druge prednosti, predvsem zaradi boljše zaščite pred namernimi in nenamernimi negativnimi vplivi oz. dejanji človeka. Izvedena rešitev tehnologije s suhim skladiščenjem IG je bila uvrščena v Resolucijo o Nacionalnem programu ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom za obdobje 2016–2025 (ReNPRRO16-25).

Uresničevanje ciljev

Storitve IBE

  • IBE je kot projektant od samega začetka projekta sodeloval pri izdelavi vseh faz projektne dokumentacije, od strokovnih podlag, idejne zasnove, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, presoje vplivov na okolje, pa vse do dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI), ki je bila osnova za pričetek izvedbenih del, ki so se zaključila z izdelano projektno dokumentacijo izvedenih del (PID).
  • Za projekt izgradnje suhega skladišča je bila potrebna dopolnitev ureditvenega načrta NEK. Podjetje IBE je sodelovalo pri pripravi ureditvenega načrta in okoljskega poročila. Zaradi čezmejnih vplivov, so bile pri sprejemanju ureditvenega načrta in okoljskega poročila opravljena čezmejna posvetovanja.
  • Poleg zgoraj navedenega, je podjetje IBE skupaj s partnerji, skladno z internimi postopki naročnika, izdelal dokumentacijo DMP (design modification package) in TOP (turnover package) za 3 projektne modifikacije elektrarne, v fazi izvedbe pa nudil podporo izvajalcem in pripravo dokumentacije FDCR (field design change request).

Podobni referenčni projekti:

Daljnovod Cirkovce - Pince

Daljnovod Cirkovce - Pince

RTP Divača

RTP Divača

Hidroelektrarna Moste

Hidroelektrarna Moste

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh