IBE d.d.
Projekt

Projekt

TE-TOL Ljubljana

Naziv objekta

TE-TOL Ljubljana

Investitor/Naročnik

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Lokacija

Ljubljana, Slovenija

Časovno obdobje

1962-2024

Velikost / Zmogljivost objekta

Inštalirana moč: Blok 1 in 2: 2 x 42 MWel, 188 MW; Blok3: 50 MWel, 124 MWt; PT 1 in 2: 2 x 53 MWel

Splošno

Proizvodnje elektrike se je v Ljubljani začela že 1898 v t.i. Stari elektrarni na Slomškovi ulici. Pomembnost objekta za Ljubljano se je zmanjšala z izgradnjo daljnovodnih povezav, ki so omogočile dobavo elektrike iz TE Velenje (1931), kasneje pa se je zanesljivost oskrbe Ljubljane še povečala z dobavami iz  TE Trbovlje (1939) in TE Brestanice (1943).

Stara elektrarna v Ljubljani je bila leta 1961 predelana v kotlarno in je nadomestila del individualnih kurišč v mestnem središču. Od leta 1966 jo je nadomestila nova Termoelektrarna Toplarna na lokaciji v Mostah.

Splošno

Izzivi in posebnosti

Tehnološka oprema današnjih objektov je prilagojena vlogi v sistemu ogrevanja mesta Ljubljana, kjer lokacija Moste pokriva reda velikosti 90% potreb po daljinski toploti. Osnovo so predstavljali trije bloki na premog, ki so se tekom obratovanja prilagodili na obratovanje z ekološko sprejemljivejšim gorivom. Zgrajen je tudi velik zalogovnik  toplote, ki omogoča optimiziranje proizvodnje toplote in elektrike. Nadaljnji razvoj TE-TOL oz. Energetike Ljubljana temelji na proizvodnji toplote in elektrike iz dveh plinskih turbin v zaprtem ciklu. Slednji lahko obratujeta, zaradi večje fleksibilnosti in možnosti sodelovanja v regulaciji elektroenergetskega sistema, tako z zemeljskim plinom kot ekstra lahkim kurilnim oljem. Energetika Ljubljana ima tudi velik toplotni konzum, ki potencialno omogoča izgradnjo objekta za energetsko izrabo odpadkov iz osrednje Slovenije, v skladu z današnjimi normativi glede izkoristka energije in najzahtevnejšimi ekološkimi standardi.

Izzivi in posebnosti

Storitve IBE

IBE kot projektant aktivno sodeluje na objektih TE-TOL od vsega začetka v 60-ih letih prejšnjega stoletja.

1962–1966

Postavitev prvega  bloka na premog BLOK-1, električne moči 42 MW s toplotno postajo za ogrevanje mesta Ljubljana zmogljivosti 94 MW.

IBE je izdelal projektno dokumentacijo in svetoval naročniku pri rešitvah.

1963–1967

Postavitev drugega  bloka na premog BLOK-2, enakih parametrov.

IBE je izdelal projektno dokumentacijo in svetoval naročniku pri rešitvah.

1980-1984

Postavitev tretjega  bloka na premog BLOK-3, električne moči 50 MW s toplotno postajo za ogrevanje mesta Ljubljana zmogljivosti 124 MW. 

IBE je izdelal projektno dokumentacijo.

1995-1996

Postavitev akumulatorja toplote 25.000 m3.

IBE je izdelal projektno dokumentacijo.

2004

Postavitev dveh plinskih blokov, moči reda velikosti 50 MW,  kombi proces.

IBE je izdelal investicijsko dokumentacijo.

2018 - 2024

Postavitev dveh plinskih blokov, moči 53 MW,  zaprti cikel.

IBE je izdelal projektno dokumentacijo za naročnika, dobavitelja glavne tehnološke opreme ter izvedel določena izvedbena dela
Podobni referenčni projekti:

NEK - Suho skladišče izrabljenega goriva

NEK - Suho skladišče izrabljenega goriva

Nuklearna elektrarna Krško

Nuklearna elektrarna Krško

RTP Cirkovce

RTP Cirkovce

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh