IBE d.d.
Projekt

Projekt

RTP Divača

Naziv objekta

RTP Divača

Investitor/Naročnik

ELES d.o.o.

Lokacija

Divača, Slovenija

Časovno obdobje

2015-2024

Velikost / Zmogljivost objekta

Napetostni nivoji: 400/110-220/110/35/10 kV

RTP Divača - ključna energetska infrastruktura v zahodnem delu Slovenije.

Osnovna izhodišča in cilji

RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača predstavlja inženirski dosežek, ki omogoča oskrbo Primorske regije in zahodnega dela Slovenije z električno energijo. Ta zahtevna infrastruktura ni zgolj preplet prenosnih omrežij na različnih napetostnih nivojih, ampak tudi most med preteklostjo in sedanjostjo energetskega sistema. Je stičišče vodov različnih napetostnih nivojev in ključna povezava med nekdanjo jugoslovansko 400 kV zanko in sodobnim sistemom UCTE. V njenem objemu delujejo stikališča prenosnih omrežij na 400 kV, 220 kV in 110 kV napetostnem nivoju.

Osnovna izhodišča in cilji

Ključne posodobitve v zadnjem obdobju

Od leta 2015 dalje poteka obsežna obnova in dogradnja električnega stikališča, ki vključuje vgradnjo nove transformacije, kondenzatorske baterije, kompenzacijske dušilke ter nadgradnjo daljnovoda in odklopnikov. Poleg tega se izvaja zamenjava opreme, vgradnja novega 35 kV stikališča, ter obnova sistema vodenja, zaščite in meritev v različnih napetostnih nivojih.

Ključne posodobitve v zadnjem obdobju

Storitve IBE

IBE kot projektant od samega začetka projekta sodeluje pri izdelavi vseh faz projektne dokumentacije, od strokovnih podlag investicijske dokumentacije, idejnega projekta, projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, pa vse do  dokumentacije za razpis (DZR), ki služi kot tehnična osnova za izbiro izvajalca, projektna dokumentacij za izvedbo (PZI) in po zaključku gradnje projektna dokumentacija izvedenih del (PID) ter navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV). Seznam izvedenih projektov je obsežen, spodaj pa prikaz tistih, pri katerih smo odigrali ključno vlogo od let 2014 dalje:

2015-2023 RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Dogradnja transformacije 400/110 kV in rekonstrukcija 400, 220 in 110 kV stikališča ter vgradnja regulacijske kompenzacijske naprave
2021-2022 RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Dogradnja transformacije 400/110 kV in rekonstrukcija 400, 220 in 110 kV stikališča ter vgradnja regulacijske kompenzacijske naprave
2018-2021 RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Sincro.Grid - Vgradnja kompenzacijskih naprav v RTP Divača
2016-2018 RTP 400/110-220/110/35/10 kV Divača / Odprava havarije na T411

Podobni referenčni projekti:

RTP Litostroj

RTP Litostroj

Daljnovod Cirkovce - Pince

Daljnovod Cirkovce - Pince

Hidroelektrarna Moste

Hidroelektrarna Moste

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh