IBE d.d.
Projekt

Projekt

Sončna elektrarna HE Brežice

Naziv objekta

Sončna elektrarna HE Brežice

Investitor/Naročnik

Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o.

Lokacija

Brežice, Slovenija

Časovno obdobje

2019 - 2023

Velikost / Zmogljivost objekta

Nazivna moč: 6 MWp

V letu 2023 največja zgrajena sončna elektrarna po nazivni moči v Sloveniji.

Osnovna izhodišča in cilji

Fotonapetostna elektrarna je postavljena na območju za odlaganje sedimentov ob pretočni akumulaciji HE Brežice, na 6 hektarov velikem izravnanem platoju nekaj kilometrov nad objektom HE. 

Sončni paneli so preko razsmernikov in transformatorja povezani v stikališče HE Brežice. Sončna elektrarna tako predstavlja enega od agregatov hibridne elektrarne in se preko mrežnega transformatorja hidroelektrarne vključuje v 110 kV prenosno omrežje. Za optimizacijo priključne opreme je bil vgrajen omejevalnik toka kratkega stika – t.i. Is limiter. 

Zasnovane projektne rešitve zagotavljajo možnost izvedbe dodatnih širitev elektrarne.

Osnovna izhodišča in cilji

Izzivi in posebnosti

Z agregati različnih tipov, lokalno vodenim obratovanjem ter s pomočjo pretočne akumulacije kot hranilnikom energije, je zagotovljena optimizacija izkoristkov proizvedene električne energije, s čimer se uspešno obvladujejo nepredvidljiva nihanja proizvodnje elektrike iz sončne energije.  

Izzivi in posebnosti

Storitve IBE

IBE je za sončno elektrarno HE Brežice D3  in njeno vključitev v elektroenergetski sistem izdelal idejni projekt, dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, razpisno dokumentacijo, del projekta za izvedbo ter sodeloval pri izbiri izvajalca. Med gradnjo je opravljal tudi vlogo tehničnega svetovanja in projektantskega nadzora.

Podobni referenčni projekti:

Hidroelektrarna Boštanj

Hidroelektrarna Boštanj

Hidroelektrarna Arto-Blanca

Hidroelektrarna Arto-Blanca

RTP Kobarid

RTP Kobarid

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh