IBE d.d.

Projekti

Od raziskav, izdelave investicijske in projektne dokumentacije do gradbenega nadzora, inženiringa ter predaje objekta naročniku.

Garažna hiša Zgornja Šiška

Garažna hiša Zgornja Šiška

Hidroelektrarna Piva

Hidroelektrarna Piva

Tovarna Adria Mobil

Tovarna Adria Mobil

RTP Kobarid

RTP Kobarid

Hidroelektrarna Brežice

Hidroelektrarna Brežice

Daljnovod Cirkovce - Pince

Daljnovod Cirkovce - Pince

Garažna hiša Domel

Garažna hiša Domel

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko

Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo in informatiko

Proizvodnja farmacevtskih izdelkov

Proizvodnja farmacevtskih izdelkov

Kompresorska postaja Ajdovščina

Kompresorska postaja Ajdovščina

Železniški predor Pekel

Železniški predor Pekel

Kompresorska postaja Kidričevo

Kompresorska postaja Kidričevo

Termoelektrarna Brestanica

Termoelektrarna Brestanica

Fakulteta za strojništvo

Fakulteta za strojništvo

17
več projektov...
Nazaj na vrh