IBE d.d.

Nov proizvodno skladiščni objekt Frapak v Komendi

Novica

Investitor FRAPAK BEHEER B.V., mednarodni proizvajalec in distributer plastične embalaže je v Komendi zgradil nov proizvodno skladiščni objekt, ki bo namenjen proizvodnji in skladiščenju plastične embalaže.


Objekt, v skupni neto površini cca. 7.500 m2, je lociran v Poslovni coni Komenda in vsebuje štiri funkcionalno povezane a konstrukcijsko samostojne dele:

  • visokoregalno skladišče višine cca. 24 m, namenjen skladiščenju gotovih izdelkov
  • proizvodna hala v kateri je zagotovljena zrakotesnost obodnih elementov, ki omogoča vzdrževanje nadtlaka
  • pomožni tehnični prostori namenjeni za postavitev strojnih, elektro ter posameznih tehnoloških naprav za potrebe funkcioniranja objekta in proizvodnje
  • splošni in servisni prostori proizvodnje namenjeni spremljajočim dejavnostim proizvodnje (pisarne, garderobe, sanitarije)

BIM tehnologija

IBE je celotno projektno dokumentacijo pripravil v BIM tehnologiji, s čimer je bilo omogočeno implementiranje kompleksnih projektnih rešitev ter optimizacij, katere zahtevajo učinkovito usklajevanje skozi celoten proces projektiranja in izgradnje objekta.


Hlajenje objekta

Za potrebe hlajenja tehnologije in objekta so v štirih vrtinah izvedene globinske potopne črpalke, ki črpajo podzemno vodo preko ploščnih prenosnikov toplote nazaj v ponikalno vrtino. Na sekundarni strani je izveden odjem hladilne energije, ki se hrani v zalogovniku, povezanim preko razdelilnega sistema, na katerem so instalirane zanke z različnimi temperaturnimi režimi, odvisno od potreb. Na sekundarni sistem akumulirane hladne vode je vezan tudi kondenzatorski sistem hladilnih agregatov ter uparjalnik toplotne črpalke, ki je v uporabi v ogrevalnem obdobju.  Ogrevanje objekta je omogočeno preko zaporedne vezave toplotne črpalke in plinskih kondenzacijskih kotlov. Toplotna črpalka je v tem energetskem konceptu objekta naprava za vračanje odpadne toplote, saj toplota tehnoloških strojev predstavlja energijski vir.

Z velikim veseljem smo z našimi strokovnimi znanji sodelovali tako v vseh fazah priprave projektne dokumentacije, kot tudi pri strokovnem svetovanju skozi celoten investicijski proces.

Nazaj na seznam
Nazaj na vrh