Preskoči ukaz traka
Preskoči na glavno vsebino
 
 
 

NOVICE

Svečana otvoritev HE Brežice

3.10.2017

S svečano otvoritvijo HE Brežice dne 27. 9. 2017 je nastopil novi mejnik pri projektu graditve hidroelektrarn na spodnji Savi.

​HE Brežice je odprta, s 25. septembrom pa je tudi uradno začela poskusno obratovati!

HE Brežice je predzadnja, najmočnejša stopnja v verigi šestih hidroelektrarn na spodnji Savi. Ima tri agregate z vertikalnimi Kaplan turbinami. Na petih prelivnih poljih so segmentne zapornice za prevajanje visokih voda Save. Njen akumulacijski bazen skupne prostornine ca 20 mio m3 (od tega 3,4 mio m3 koristne prostornine pri denivelaciji 1,1 m) bo lahko skupaj z bazenom HE Mokrice izravnaval pretoke celotne načrtovane verige HE na Savi. Posebnost bazena HE Brežice je visokovodni razbremenilnik s sedmimi prelivnimi polji, čez katerega se bo ob visokih pretokih Save del vode spuščal v poplavno območje na levem bregu Save. To je potrebno zaradi ohranjanja visokovodnega režima oz. preprečevanja zvišanja konice visokovodnega vala dolvodno od HE Brežice. S svojimi 317 ha površine bo bazen HE Brežice za 1 ha manjše od Bohinjskega jezera in bo tretja največja stalna vodna površina v Sloveniji (ne upoštevajoč morja).

Največja moč HE Brežice bo 47,4-51,8 MW, odvisno od gladine v bazenu HE Mokrice. Pred izgradnjo HE Mokrice, po poglobitvi Save do Mosteca bo največja moč elektrarne 54,5 MW (pri sedaj izvedeni delni poglobitvi pa je moč 50,8 MW). V omrežje bo v povprečju letno oddajala 193 GWh električne energije, oz. 168 GWh po izgradnji HE Mokrice. Trenutni bruto padec elektrarne je 11,7 m, po izgradnji HE Mokrice pa bo 11,0-11,9 m. Instalirani pretok elektrarne je 500 m3/s.

IBE je kot glavni projektant sodeloval pri načrtovanju objekta vse od začetnih faz, prav tako tudi pri umeščanju v prostor. S svojimi podizvajalci je izdelal idejne rešitve, vse faze projektne in razpisno dokumentacijo, tako za jezovno zgradbo kot za bazen. Načrtovanje HE Brežice je tako trajalo celo desetletje, s prekinitvami pa je načrtovanje trajalo celo 73 let (prve zasnove verige HE na Savi so bile izdelane že med drugo svetovno vojno, po vojni pa so strokovnjaki Inženirskega biroja Elektroprojekt, pozneje IBE, izdelali več študij in zasnov v katerih je bila obravnavana HE Brežice).

HE Brežice niso le najmočnejša HE na spodnji Savi ampak tudi najzahtevnejši objekt glede količine problematike, ki jo je bilo potrebno rešiti v vseh fazah načrtovanja. Poseben izziv so pri načrtovanju predstavljale ureditve NE Krško, ki jih je bilo potrebno izvesti zaradi vplivov zajezitve Save. Pri HE Brežice so uporabljene tudi nekatere inovativne rešitve, ki pri tovrstnih objektih v Sloveniji še niso bile izvedene v tolikšnem obsegu.

Ob otvoritvi HE Brežice iskreno čestitamo na izvrstno opravljenemu delu celotnemu projektnemu timu na čelu z odgovornim vodjo projekta, inženirjem Krešimirom Kvaternikom!

IBE d.d., Hajdrihova ulica 4, 1001 Ljubljana, Slovenija
Telefon: +386 1 4776 100
Telefaks: +386 1 2510 527
E-pošta: info@ibe.si

Certified ISO 9001 BY BUREAU VERITAS Certification

Kontakt© IBE